دستگاه BC1200

1,000

اطلاعات بیشتر

جایگاه نمونه

ظرفیت 90 عدد به بالا

جایگاه کیت

ظرفیت 90 عدد به بالا

جایگاه کاپ

ظرفیت 80 عدد

جایگزینی کیت ها

خودکار

hamidreza golmohammadi 19 اردیبهشت 1400