دستگاه 400 Plus

اطلاعات بیشتر

اصول کمی لومینسانس

بدون آنزیم، ABEI لیبل، پایدار در مقابل اسید و محلول های الکالین

ویژگی های اصلی

بالای 280 تست در ساعتامادگی 24 ساعته دستگاهحداقل زمان اولین نتیجه :16دقیقه

hamidreza golmohammadi 19 اردیبهشت 1400