گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا

آدرس: تهران-خیابان طالقانی- خیابان بهار شمالی- خیابان جواد کارگر- پلاک ۴۵ – ساختمان گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا – طبقه چهارم گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا

تلفن: ۷۱۳۸۶-۰۲۱ – ۷۷۵۱۶۴۱۱-۰۲۱ – ۷۷۵۱۶۴۸۰-۰۲۱

فکس: ۷۱۳۸۶-۰۲۱ داخلی ۸

ایمیل: info@padina-ti.com

فرم تماس آنلاین